Kaltura_Client_Exception thrown

Invalid KS "YzBmNzFjMzdkOTBjNjQxNDMyODhkYjZhMWNmYzIwYjk5NjYzZmJkZHwxMDE7OzE0OTM1ODg3Mjk7MjsxNDkzNTAyMzI5LjQzODg7QW5vbnltb3VzO2VkaXQ6Kg==", Error "-1,INVALID_STR"