Kaltura_Client_Exception thrown

Invalid KS "NzZhNmU2NGJmOTAwOTFkZjg5ZjIyZTgxYTIzNzg0MTdiZDViMDc3MHwxMDE7OzE0OTMzODUyMzA7MjsxNDkzMjk4ODMwLjMxNDk7QW5vbnltb3VzO2VkaXQ6Kg==", Error "-1,INVALID_STR"