Kaltura_Client_Exception thrown

Invalid KS "NWU0YmFlYjRlYzRiOThjYTA2MjRlYTJlNDZlZWYyMDBkMWE4ZTM1YnwxMDE7OzE0OTU5ODE2NjY7MjsxNDk1ODk1MjY2LjUxNDY7QW5vbnltb3VzO2VkaXQ6Kg==", Error "-1,INVALID_STR"