Kaltura_Client_Exception thrown

Invalid KS "NDljOWM5YTliNWZjYjg4OTVlN2ZkNDFiYTE5NGQxNjI1ODdhYWEwMXwxMDE7OzE0OTg1NjA4OTk7MjsxNDk4NDc0NDk5LjA4Njc7QW5vbnltb3VzO2VkaXQ6Kg==", Error "-1,INVALID_STR"