Kaltura_Client_Exception thrown

Invalid KS "NzQ5YWZkZmU4NTc1NmEzMTFlYmE4OWNlNWY3NWZkMjU4NzEyYmMyYnwxMDE7OzE0OTM2NzkxMzg7MjsxNDkzNTkyNzM4LjAyMjU7QW5vbnltb3VzO2VkaXQ6Kg==", Error "-1,INVALID_STR"