Kaltura_Client_Exception thrown

Invalid KS "OGU1ODc3ODM3YTJjMjJiMTg1NTg1ZWU4N2RkNTg5MTAwMzFhODYxOXwxMDE7OzE0OTMwODUyNTM7MjsxNDkyOTk4ODUzLjI2NzI7QW5vbnltb3VzO2VkaXQ6Kg==", Error "-1,INVALID_STR"