Kaltura_Client_Exception thrown

Invalid KS "ZGI0ZmY5MzI1NmNjMTNjNjc1NTY1MTczMjcwZDgwODY2YzRlZDQ3NnwxMDE7OzE0OTg2NTM3ODk7MjsxNDk4NTY3Mzg5Ljg5NzQ7QW5vbnltb3VzO2VkaXQ6Kg==", Error "-1,INVALID_STR"