Kaltura_Client_Exception thrown

Invalid KS "MDZlMDlkN2ZkNTJlNmRhZjk0MmRiMTdmYjIyNTA2NzgxZmFmM2VlNHwxMDE7OzE0OTYwMjY4NjI7MjsxNDk1OTQwNDYyLjM4NTE7QW5vbnltb3VzO2VkaXQ6Kg==", Error "-1,INVALID_STR"