Kaltura_Client_Exception thrown

Invalid KS "OTY4ODZkZmU5MWVkZGE0NDY4MGY1YTg0MTRmZWE2ZTJkMjIzNWJiY3wxMDE7OzE0OTYxNzM2Njg7MjsxNDk2MDg3MjY4LjMwNjU7QW5vbnltb3VzO2VkaXQ6Kg==", Error "-1,INVALID_STR"