Kaltura_Client_Exception thrown

Invalid KS "YTJjY2Q2YWY1NGI2YjcyZDc0YmQ2YTQ1YzA0YzFhMzIxYjk1NGUxMnwxMDE7OzE0OTMzMjI0OTI7MjsxNDkzMjM2MDkyLjI3MjE7QW5vbnltb3VzO2VkaXQ6Kg==", Error "-1,INVALID_STR"