Kaltura_Client_Exception thrown

Invalid KS "YTNmZTM2NmM2OTc0ODFkMmQ0YTZmYzgzMTQ4YmE0NDhjZjIzMTcyOHwxMDE7OzE0OTA5MDIyMjM7MjsxNDkwODE1ODIzLjU5OTg7QW5vbnltb3VzO2VkaXQ6Kg==", Error "-1,INVALID_STR"