Kaltura_Client_Exception thrown

Invalid KS "OTUzNDVjYWU5OTdiMTMwNWMyZmUzOTkwMjA4YjJmMmMxYTVjMTA3YnwxMDE7OzE0OTg1NjgwOTk7MjsxNDk4NDgxNjk5LjkxNjI7QW5vbnltb3VzO2VkaXQ6Kg==", Error "-1,INVALID_STR"