Kaltura_Client_Exception thrown

Invalid KS "ZWNjODEwYmNmODE2NTRlYjdjMGUyZWRlM2YyODk0ODM4YTJkZGIwNnwxMDE7OzE0OTMyMTg2Nzg7MjsxNDkzMTMyMjc4LjI0MzY7QW5vbnltb3VzO2VkaXQ6Kg==", Error "-1,INVALID_STR"