Kaltura_Client_Exception thrown

Invalid KS "YTg1NTY0NDFiZmE4M2YzNzE5ZDAxNTgzOThlMWNjNTBjMTRiOTY4NHwxMDE7OzE0OTg2MDg1NjU7MjsxNDk4NTIyMTY1LjU4Nzk7QW5vbnltb3VzO2VkaXQ6Kg==", Error "-1,INVALID_STR"