Kaltura_Client_Exception thrown

Invalid KS "NTA5MDQzNjljNGE5ZDYzZmE2YWVmZTY0Mjc0OTdjOGZhZjc0YTMyZHwxMDE7OzE0OTg3OTc1NTg7MjsxNDk4NzExMTU4LjM2NTk7QW5vbnltb3VzO2VkaXQ6Kg==", Error "-1,INVALID_STR"