Kaltura_Client_Exception thrown

Invalid KS "YTE3ZTA1NmE0MTU4ZTU2MzY5MTQxZDgxNmM3MWEzNDYxMzJkNTg5YnwxMDE7OzE0OTg1NDMxODI7MjsxNDk4NDU2NzgyLjU2NDU7QW5vbnltb3VzO2VkaXQ6Kg==", Error "-1,INVALID_STR"