Kaltura_Client_Exception thrown

Invalid KS "YTYwY2Y0NTdkMjQzOThlMjFkMTZhZWU2MmYyMTExYTA2YTk4MjI5YnwxMDE7OzE0OTg1NzkzMTI7MjsxNDk4NDkyOTEyLjYyMzI7QW5vbnltb3VzO2VkaXQ6Kg==", Error "-1,INVALID_STR"