Kaltura_Client_Exception thrown

Invalid KS "NDQ3YmYyYjEzNDA4NTY3MGIxNWQ3NGI4M2NmMTE4ODU4OTYyOTI2YnwxMDE7OzE0OTYwNDE1ODk7MjsxNDk1OTU1MTg5LjQ1ODU7QW5vbnltb3VzO2VkaXQ6Kg==", Error "-1,INVALID_STR"