Kaltura_Client_Exception thrown

Invalid KS "ZDliYTgxZjJmN2VjZTVkZGYyODg1NzZlY2UzNzg4NTYzNTZiNjA5N3wxMDE7OzE0NzUyMzc5MzM7MjsxNDc1MTUxNTMzLjEyNzQ7QW5vbnltb3VzO2VkaXQ6Kg==", Error "-1,INVALID_STR"