Kaltura_Client_Exception thrown

Invalid KS "YjExMzgyOTNlYWQwZmNkNDZmMWE0ZDVlMTI3ZWE2ZTg3YTUyNmY2M3wxMDE7OzE0NzUwNzg0MDE7MjsxNDc0OTkyMDAxLjkzODg7QW5vbnltb3VzO2VkaXQ6Kg==", Error "-1,INVALID_STR"