Kaltura_Client_Exception thrown

Invalid KS "NGYzZTEyZGUxY2VkM2YyNzE0MWNkZDNmMGRlODgxYTM1ZDBmMDA1MHwxMDE7OzE0NzQ4MzgyMTk7MjsxNDc0NzUxODE5LjU3OTE7QW5vbnltb3VzO2VkaXQ6Kg==", Error "-1,INVALID_STR"