Kaltura_Client_Exception thrown

Invalid KS "NWQxMWUxNDljN2EwNzdlNmY1ZGZhYjg4Zjc2ZjM4Nzk2MTdjMzNhOHwxMDE7OzE0ODUwMTU1NjI7MjsxNDg0OTI5MTYyLjc3NTk7QW5vbnltb3VzO2VkaXQ6Kg==", Error "-1,INVALID_STR"