Kaltura_Client_Exception thrown

Invalid KS "Y2VlZTViYTUzNWM3ZTMyODQwNDI0MTYyZGJlNjAyNDhkMWZmYmJiMXwxMDE7OzE0ODE1NDM3OTU7MjsxNDgxNDU3Mzk1LjI2NTQ7QW5vbnltb3VzO2VkaXQ6Kg==", Error "-1,INVALID_STR"