Kaltura_Client_Exception thrown

Invalid KS "ZTliZDNhOWFmZTdmMTNmZmMyZTRjYjJjNzFlNjgzYTg4Y2IxNmIxZHwxMDE7OzE0NzUyNzQ4MDQ7MjsxNDc1MTg4NDA0LjEzNDU7QW5vbnltb3VzO2VkaXQ6Kg==", Error "-1,INVALID_STR"