Kaltura_Client_Exception thrown

Invalid KS "YmE4OTJhNmQzOTM1NDFiY2U1OWNhYTUxMDM4OWNjOTJlNzRiOGQ2YXwxMDE7OzE0NzUyNjk5Njg7MjsxNDc1MTgzNTY4LjY5MDk7QW5vbnltb3VzO2VkaXQ6Kg==", Error "-1,INVALID_STR"