Kaltura_Client_Exception thrown

Invalid KS "YTFiY2M3ZTllMTJlODY5ZGU4YzM0YzkwMjFhY2U0NzZkZmUxYTJhOXwxMDE7OzE0NzQ5Nzk1NjQ7MjsxNDc0ODkzMTY0LjQ4NTM7QW5vbnltb3VzO2VkaXQ6Kg==", Error "-1,INVALID_STR"