Kaltura_Client_Exception thrown

Invalid KS "ZTM0NGU5OGVlZjYyM2RmMDZkYTdmZGZiMDVhYjNhMzQ5YjEyY2Q4YXwxMDE7OzE0NzUxMjE0MDk7MjsxNDc1MDM1MDA5LjM5NDE7QW5vbnltb3VzO2VkaXQ6Kg==", Error "-1,INVALID_STR"