Kaltura_Client_Exception thrown

Invalid KS "ZGVlNjZhNDU0OTk3NGZmZjA4YzdkMGZkODgxYmIzNGY4NThmMDM0YXwxMDE7OzE0NzUwNzkxNzM7MjsxNDc0OTkyNzczLjc2NzU7QW5vbnltb3VzO2VkaXQ6Kg==", Error "-1,INVALID_STR"