Kaltura_Client_Exception thrown

Invalid KS "YTBmNGY4MjhkMDBmYTQ3ZjIyMTg0NTk0MjM0NGMzYjVlZTQwOWNhYnwxMDE7OzE0NzUxODk2MDk7MjsxNDc1MTAzMjA5LjYxODM7QW5vbnltb3VzO2VkaXQ6Kg==", Error "-1,INVALID_STR"