Kaltura_Client_Exception thrown

Invalid KS "MzBlYTI4NWE5ODMxZTM0NTVjOGIwOTcyYTNmNzk3M2U1NDYxZmY3YnwxMDE7OzE0NzUzNTQzMTg7MjsxNDc1MjY3OTE4Ljc2OTM7QW5vbnltb3VzO2VkaXQ6Kg==", Error "-1,INVALID_STR"