Kaltura_Client_Exception thrown

Invalid KS "ZGIzYThmZmU3YzY5YzQ1NzgyYWJkZTRlNGVjMmNmMGZiY2FhNjY4YXwxMDE7OzE0NzQ4NzUyMTE7MjsxNDc0Nzg4ODExLjM3MTg7QW5vbnltb3VzO2VkaXQ6Kg==", Error "-1,INVALID_STR"