Kaltura_Client_Exception thrown

Invalid KS "MTQxMDg1MGI0ZDhmNzFhYTBhMDc4YTAyMzdmMGUzZDQwNWIyMGIzNHwxMDE7OzE0NzUyNzU0Njc7MjsxNDc1MTg5MDY3Ljk4NTg7QW5vbnltb3VzO2VkaXQ6Kg==", Error "-1,INVALID_STR"