Kaltura_Client_Exception thrown

Invalid KS "NTE4MDRmOTliOTI5ZTkzNWFlZGYyNzQ0M2NlNDk3YTg1MjI2ODMyMHwxMDE7OzE0NzUzNTQwMjM7MjsxNDc1MjY3NjIzLjcyMjc7QW5vbnltb3VzO2VkaXQ6Kg==", Error "-1,INVALID_STR"