Kaltura_Client_Exception thrown

Invalid KS "YTdkOGZiYTcwYWM3ZWJhZDc2NTY3OGVlOTA2Y2Y3MTg0ZGRjMDQ3N3wxMDE7OzE0NzQ5NzkzMzI7MjsxNDc0ODkyOTMyLjI0NTI7QW5vbnltb3VzO2VkaXQ6Kg==", Error "-1,INVALID_STR"