Kaltura_Client_Exception thrown

Invalid KS "ZmU1NDAxZTVmMDgzN2ZiNTZlODJlYTQxZTU5YWJmNDg5YzBmYTQzZHwxMDE7OzE0NzQ4ODA4NTc7MjsxNDc0Nzk0NDU3Ljk3ODY7QW5vbnltb3VzO2VkaXQ6Kg==", Error "-1,INVALID_STR"