Kaltura_Client_Exception thrown

Invalid KS "YmRlZTM1ZjVlODc1ZmJiZjIyMjVhN2JkZDMxZjY1MDEyY2NhNzViM3wxMDE7OzE0NzUwNjY4ODM7MjsxNDc0OTgwNDgzLjU5NDc7QW5vbnltb3VzO2VkaXQ6Kg==", Error "-1,INVALID_STR"