Kaltura_Client_Exception thrown

Invalid KS "MjUwYjgzYWUzZGNiZjBkOTVkOGM2MDBhNWE0ZDEzZDBhZDRlMTczM3wxMDE7OzE0ODc3NTgwMzg7MjsxNDg3NjcxNjM4Ljg4MTY7QW5vbnltb3VzO2VkaXQ6Kg==", Error "-1,INVALID_STR"