Kaltura_Client_Exception thrown

Invalid KS "ZmI3ZTE2MDIwYWM1YTBjYzU0MjM5MDJkMTJmNTBmNjZmNDhjZTAyYXwxMDE7OzE0NzUyODEzNTI7MjsxNDc1MTk0OTUyLjYxNjY7QW5vbnltb3VzO2VkaXQ6Kg==", Error "-1,INVALID_STR"