Kaltura_Client_Exception thrown

Invalid KS "NTE4ZDVjY2MwMDhjY2Q5YzcwNDhlYjdiZjA0MTRlZWU5YmQzNWIyN3wxMDE7OzE0NzQ4MzgyODg7MjsxNDc0NzUxODg4LjUwODg7QW5vbnltb3VzO2VkaXQ6Kg==", Error "-1,INVALID_STR"