Kaltura_Client_Exception thrown

Invalid KS "ZWJkZmJjNDM5NTFhYTE0YzdjNWYyMjczM2Y0NDI5OWY1MDEzYWQ4NnwxMDE7OzE0NjcxODg1Njc7MjsxNDY3MTAyMTY3Ljc0MzQ7QW5vbnltb3VzO2VkaXQ6Kg==", Error "-1,INVALID_STR"