Kaltura_Client_Exception thrown

Invalid KS "NDZhYjJkN2UyMDI4ODU4ZjhiZDA2YWQ2OGI4ODRmYWJlNWU0YzM2MHwxMDE7OzE0ODc2NDk3ODg7MjsxNDg3NTYzMzg4LjQ3OTc7QW5vbnltb3VzO2VkaXQ6Kg==", Error "-1,INVALID_STR"