Kaltura_Client_Exception thrown

Invalid KS "ZTFkNmVhMzQ0OGRjYjY5ODYyOTRmYzc1ZDE5YzVmN2VmZjY5NjE1NHwxMDE7OzE0ODEyODYzNjA7MjsxNDgxMTk5OTYwLjg0NzQ7QW5vbnltb3VzO2VkaXQ6Kg==", Error "-1,INVALID_STR"