Kaltura_Client_Exception thrown

Invalid KS "M2IzODJiMjNkNTM5MWVjYTNkZTAxYWEzOTM3OTI0YTg0OTQ5NmJjYnwxMDE7OzE0NzUwMTA3Njg7MjsxNDc0OTI0MzY4Ljk0NTE7QW5vbnltb3VzO2VkaXQ6Kg==", Error "-1,INVALID_STR"