Kaltura_Client_Exception thrown

Invalid KS "OWE3OGJkZDY5YjFiYmM1ODU5ZTFjMDE0ZDJlNDFlMzNlNGE0OGIxNXwxMDE7OzE0NzUyMzc3ODU7MjsxNDc1MTUxMzg1Ljc3Nzg7QW5vbnltb3VzO2VkaXQ6Kg==", Error "-1,INVALID_STR"