Kaltura_Client_Exception thrown

Invalid KS "YWY4M2Y4ZTI4ZWVjNjBiZGVlNTEzYTU4YTYzYjg5ODM4ZGY3NWFiZXwxMDE7OzE0ODgwODYwODg7MjsxNDg3OTk5Njg4LjkzMDU7QW5vbnltb3VzO2VkaXQ6Kg==", Error "-1,INVALID_STR"