Kaltura_Client_Exception thrown

Invalid KS "NjQ5MTA4NWFiNjg3ZTk5YjUwNjJlZWE4OGEwMTliNDNiNWY1NzBkOHwxMDE7OzE0ODUzNTIyMjQ7MjsxNDg1MjY1ODI0LjY0NzM7QW5vbnltb3VzO2VkaXQ6Kg==", Error "-1,INVALID_STR"