Kaltura_Client_Exception thrown

Invalid KS "YTVmZmZkMzdkOTA3ZDI3OTIwZDlmOThlODg5Yjc2ZDMxNWFhMDcwN3wxMDE7OzE0NzU0MzA1MzA7MjsxNDc1MzQ0MTMwLjg0NDc7QW5vbnltb3VzO2VkaXQ6Kg==", Error "-1,INVALID_STR"