Kaltura_Client_Exception thrown

Invalid KS "YzM3YmFmZWNjNTg2ZGE5Mjk2MTA0YmI5OTlmYmRkZTI2YTYyOTg1MHwxMDE7OzE0NzUzNjAzOTQ7MjsxNDc1MjczOTk0LjcwNDU7QW5vbnltb3VzO2VkaXQ6Kg==", Error "-1,INVALID_STR"