Kaltura_Client_Exception thrown

Invalid KS "N2VjYTgzN2Q3ZjgzMTQ3YWZmOGFmYTU2ZWNkY2ZkMjM2OGM5ODU5MnwxMDE7OzE0NzUyMDY3ODE7MjsxNDc1MTIwMzgxLjg0NTE7QW5vbnltb3VzO2VkaXQ6Kg==", Error "-1,INVALID_STR"