Kaltura_Client_Exception thrown

Invalid KS "NDRiNzc4NDVlYTgwMDBkNTA1ZTc1MjY2NDkyZWUzMmNjNzgyMjYzYXwxMDE7OzE0NzUyMDYyNDQ7MjsxNDc1MTE5ODQ0Ljg3ODM7QW5vbnltb3VzO2VkaXQ6Kg==", Error "-1,INVALID_STR"