Kaltura_Client_Exception thrown

Invalid KS "YTFlMmJkMjJmNThhMjkyM2VkM2E1OTJlNzI4MDgxNmQyNzJlN2FjMnwxMDE7OzE0NzUxMjc1MzM7MjsxNDc1MDQxMTMzLjU0NDg7QW5vbnltb3VzO2VkaXQ6Kg==", Error "-1,INVALID_STR"