Kaltura_Client_Exception thrown

Invalid KS "ZTg4OGNhODJkYzRhYjY4YWU3MDMzZTk0ODgxMjg3Y2FkMTE5NGNmOHwxMDE7OzE0NzQ5Nzk4Mjk7MjsxNDc0ODkzNDI5LjQzNDY7QW5vbnltb3VzO2VkaXQ6Kg==", Error "-1,INVALID_STR"