Kaltura_Client_Exception thrown

Invalid KS "YmYzM2RmMzBiODJhNzNhYTEwNmQxNmMzYWU3NTVlNmU2YjgwMzljZXwxMDE7OzE0ODc4NDg1OTY7MjsxNDg3NzYyMTk2LjY5Njg7QW5vbnltb3VzO2VkaXQ6Kg==", Error "-1,INVALID_STR"