Kaltura_Client_Exception thrown

Invalid KS "ZTkzZGRiYTNiNmNmNjIwZDFlZjBjYTZjNjgyNjQ3NDU5NjgwZjlkMnwxMDE7OzE0ODQ5OTM0OTY7MjsxNDg0OTA3MDk2Ljg0MDc7QW5vbnltb3VzO2VkaXQ6Kg==", Error "-1,INVALID_STR"